Våra SkolorVad säger

Vi används av hela skolkedjan från grundskola till gymnasium till vuxenutbildning. Här nedan berättar några av våra nöjda skolor vad de tycker.

Heidi Ojala

SYV, Ojalas Karriärplanering

Ehtkollen skapade kontroll och helhetsbild för att skolans kulle kunna arbeta förebyggande och främjande

Marie Wahlboom

Skolsköterska, Strömsholm

Tack vare EHTkollen underlättas mitt arbete, genom analysprogrammet kan vi snabbt sätta in rätt åtgärder.

Mikaela Lorenzi

Förstelärare, NTI-gymnasiet

Jag som lärare upplever bättre kontakt med EHT och att jag får bättre koll på alla mina elevers behov.